Peidiwch â bod yr unig un yn y pentref heb rhain!

gwd-thing-bluestone-330ml.png
CLICIWCH AR Y CWRW!
CLICK ON THE BEER!
original.png
OR
logo-hader.png
Stocwyr CD / CD Stockists

De Orllewin / South West

 
Awen Teifi, Aberteifi / Cardigan
Cwtsh Gloyn, Llanelli
Cyfoes, Rhydaman / Ammanford
Siop Siân, Crymych
Siop Tŷ Tawe, Abertawe / Swansea
Siop y Pentan, Caerfyrddin / Carmarthen
Siop y Smotyn Du, Llambed / Lampeter
Rodney's, Llanboidy
Canolbarth / Midlands
Siop Aber, Prifysgol Aberystwyth
Siop Inc, Aberystwyth
Siop Rhiannon, Tregaron
Siop y Lolfa, Talybont
Siop y Pethe, Aberystwyth
Gogledd Orllewin / North West
Awen Meirion, Y Bala
Antur Stiniog, Blaenau Ffestiniog
Bys a Bawd, Llanrwst
Cwpwrdd Cornel, Llangefni
Llên Llŷn, Pwllheli
Palas Print, Caernarfon
Siop Na-Nog, Caernarfon
Siop Eifionydd, Porthmadog
Siop Ogwen, Bethesda
Siop Dewi, Penrhyndeudraeth
Siop Lyfrau Lewis, Llandudno
Siop Lyfrau'r Hen Bost, Blaenau Ffestiniog
Gogledd Ddwyrain / North East
Elfair, Rhythun
Pethe Powys, Y Trallwng / Welshpool
Siop Clwyd, Dinbych / Denbigh
Siop Cwlwm, Croesoswallt / Oswestry
Siop y Morfa, Y Rhyl
Siop y Siswrn, Yr Wyddgrug / Mold
Siop y Siswrn, Wrecsam
De Ddwyrain / South East
Siop Lyfrau Windsor, Penarth
Siop y Bont, Pontypridd
Siop y Felin, Caerdydd, Cardiff
Siop y Ganolfan, Merthyr
Siop Yr Hen Bont, Pen y Bont ar Ogwr / Bridgend
Y Caban, Pontcanna, Caerdydd / Cardiff
If it's not there, ask them why the hell not.

 

More merch available
at all shows!