top of page

Where you saw me or missed me.

 

2020

Neuadd Rhydypennau, Bow Sreet, Ceredigion

Gŵyl Croeso, Abertawe

The Moody Cow, Llwyncelyn, Ceredigion

Clwb Rygbi Cydweli, Sir Gaerfyrddin

Gwesty Bron Ffynnon Bryncrug, Gwynedd

Tafarn Sinc, Rosebush, Sir Benfro

Neuadd y Ddraig Goch, Drefach Felindre, Sir Gaerfyrddin

 

 

2019

Tafarn yr Iorwerth, Bryngwran, Ynys Môn

Fferm Bryn Celynog, Trawsfynydd, Gwynedd

Sioe Môn

Sioe Dinbych a Fflint

Sioe Sir Benfro

Eisteddfod Llanrwst, Conwy

Y Sied, Mwnt, Ceredigion

Sioe Llanelwedd, Powys

Fferm Penmaenau, Llanelwedd, Powys

Sesiwn Fawr Dolgellau, Gwynedd

Neuadd Ysgol Mynach, Pontarfynach, Ceredigion

Neuadd Pantyfedwen, Pontrhydfendigaid, Ceredigion

Sioe Penybont ar Ogwr

Gŵyl Canol Dre, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin

Theatr y Gromlech, Crymych, Sir Benfro

Plas Machynlleth, Powys

Clwb Rygbi Dolgellau, Gwynedd

Gerddi Fotaneg Llanarthne, Sir Gaerfyrddin

Neuadd Llangeitho, Ceredigion

Gŵyl Gwrw Trefdraeth, Sir Benfro

Clwb Criced Bethesda, Gwynedd

Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd

Neuadd Glanrafon, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint

Gwesty'r Lion, Tudweiliog, Gwynedd

Sioe Nefyn, Gwynedd

Halfway Inn, Capel Bangor, Ceredigion

Tafarn y Cwm, Abernant, Sir Gaerfyrddin

Canolfan Yr Egin, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin

Neuadd Rhiwlas, Gwynedd

Neuadd Sanclêr, Sir Gaerfyrddin

Clwb Rygbi Dinbych, Sir Ddinbych

Neuadd Gellilydan, Blaenau Ffestiniog, Gwynedd

Gwesty Llwwyngwair Hotel, Trefdraeth, Sir Benfro

White Swan, Llannon, Ceredigion

Clwb y Coracles, Cenarth, Sir Gaerfyrddin

Goherddan Arms, Aberporth, Ceredigion

Clwb Golff Y Bala, Gwynedd

Neuadd Mynyddygarreg, Sir Gaerfyrddin

Gwesty'r Nag's Head, Llanbed, Ceredigion

Gwesty'r Black Lion Hotel, Llanybydder, Sir Gaerfyrddin

Neuadd Bancyfelin, Sir Gaerfyrddin

Clwb Rygbi Llandeilo, Sir Gaerfyrddin

2018

Amgueddfa Ceeredigion, Ceredigion

Tŷ Newydd, Sarn Mellteyrn, Gwynedd

Gwesty'r Queens, Llandudno, Conwy

Gwesty'r Porth Hotel, Llandysul, Ceredigion

Gŵyl Sanclêr, Sir Gaerfyrddin

Clwb Criced a Bowlio Bethesda, Gwynedd

Neuadd Llanystumdwy, Gwynedd

Neuadd y Farchnad, Llanboidy, Sir Gaerfyrddin

Tafarn y Plu, Llanystumdwy, Gwynedd

Clwb Gweithwyr Mynyddcerrig, Sir Gaerfyrddin

Gwesty Tyglyn, Ciliau Aeron,Ceredigion

Tafarn y Cwm, Abernant, Sir Gaerfyrddin

Galeri, Caernarfon, Gwynedd

Clwb Golff Biwmares, Ynys Môn

Gwesty'r Tair Pedol, Llangeitho, Ceredigion

Clwb Rygbi Castell Newydd Emlyn, Sir Gaerfyrddin

Clwb Rygbi Llanymddyfri, Sir Gaerfyrddin

Tafarn yr Iorwerth, Bryngwran, Ynys Môn

Gwesty'r Foelas Arms Hotel, Pentrefoelas, Conwy

Copa, Caernarfon, Gwynedd

Yr Uncorn, Dolgellau, Gwynedd

Yr Hen Lew Du, Aberystwyth, Ceredigion

Tafarn y Glôb, Bangor, Gwynedd

Forest Arms, Brechfa, Sir Gaerfyrddin

Tafarn y Fic, Llithfaen, Gwynedd

Peniel, Sir Gaerfyrddin

Llew Coch, Cyffylliog, Sir Ddinbych

Tafarn y Fox & Hounds, Bancyfelin, Sir Gaerfyrddin

Dawns Sioe Gorsgoch, Ceredigion

Caffi Maes B, Eisteddfod 2018, Caerdydd

Caffi Maes B, Eisteddfod 2018, Caerdydd

Llwyfan Llannerch, Eisteddfod 2018, Caerdydd

Dawns Sioe Llangadog, Sir Gaerfyrddin

Sioe Aberteifi, Ceredigion

Clwb Cymdeithasol Llanberis, Gwynedd

Sioe Amaethyddol Cymru 2018, Powys

Pafiliwn UAC/FUW, Llanelwedd, Powys

Sesiwn Fawr Dolgellau, Gwynedd

Neuadd Llanddewi Brefi, Ceredigion

Gŵyl Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin

Pafiliwn Pontrhydfendigaid, Ceredigion

Gŵyl 'Nôl a 'Mlân, Llangrannog, Ceredigion

Tafwyl, Caerdydd

Dawns Sioe Llanddargog, Sir Gaerfyrddin

Carnifal Saron, Llandysul, Ceredigion

Noson Lawen, Llambed, Ceredigion

Dawns Rali CFfi, Mona, Ynys Môn

Gŵyl Cefni, Llangefni, Ynys Môn

Dawns Rali CFfi, Abermeurig, Ceredigion

Cyngerdd Agoriadol Eisteddfod yr URDD 2018, Llanelwedd, Powys

Neuadd y Ddraig Goch, Drefach Felindre, Sir Gaerfyrddin

Clwb Rygbi Llambed, Ceredigion

Neuadd Aberangell, Powys

Snowonia Parc, Waunfawr, Gwynedd

Tafarn Beca, Trelech, Sir Gaerfyrddin

Theatr Felinfach, Ceredigion

Bandstand Aberystwyth, Ceredigion

Clwb Rygbi Aberteifi, Ceredigion

Ysgol Brynrefail, Llanrug, Gwynedd

Llwyngwair Manor, Trefdraeth, Sir Benfro

Neuadd Trawsfynydd, Gwynedd

Neuadd Glantwymyn, Powys

Neuadd Llanerfyl, Powys

Clwb Rygbi Bangor, Gwynedd

Gwesty'r Hafod Hotel, Pontarfynach, Ceredigion

Clwb Cymdeithasol Hendy Gwyn Ar Daf, Sir Gaerfyrddin

Parc Penrhos, Llanrhystud​, Ceredigion

Brunant Arms, Caio​, Sir Gaerfyrddin

2017

Tafarn Pen y Bont, Llanfynydd, Sir Gaerfyrddin

King's Arms, Llandysul, Sir Gaerfyrddin

Ffair Aeaf, Llanelwedd, Powys

Canolfan Prenteg, Gwynedd

Neuadd y Farchnad, Llanboidy, Sir Gaerfyrddin

Neuadd Pontrhydfendigaid, Ceredigion

Caffi Blue Sky, Bangor, Gwynedd

Gwesty'r Marine, Aberystwyth, Ceredigion

Capel Ramoth, Cwmfelin Mynach, Sir Gaerfyrddin

Canolfan Hermon, Sir Benfro

Neuadd y Gwendraeth, Drefach, Sir Gaerfyrddin

Y Llew Coch, Drefach Felindre, Sir Gaerfyrddin

Clwb Criced a Bowlio, Bethesda, Gwynedd

Sgubor Pengarreg, Llanrhystud, Ceredigion

Pendre Art, Aberteifi, Ceredigion

Tŷ Newydd, Sarn Mellteyrn, Gwynedd

Tafarn Sinc, Rosebush, Sir Benfro

Gŵyl Glyndŵr, Machynlleth, Powys

Clwb Mountain Rangers, Rhosgadfan, Gwynedd

Sioe Cynwyl Elfed, Sir Gaerfyrddin

Sioe Gorsgoch, Ceredigion

Sioe Sir Benfro

Fferm Penrhos, Bodedern, Ynys Môn

Fferm Bodlas, Bodedern, Ynys Môn

Maes Eisteddfod, Bodedern, Ynys Môn

Tafarn yr Iorwerth, Bryngwran, Ynys Môn

Clwb Rygbi Tregaron, Ceredigion

Neuadd Rhoshirwaun, Gwynedd

Sioe Frenhinol, Llanelwedd, Powys

Sesiwn Fawr, Dolgellau, Gwynedd

Soccer Club, Llambed, Ceredigion

Ysgol Bro Myrddin, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin

Neuadd Bro Dinefwr, Llandeilo, Sir Gaerfyrddin

Tafwyl, Caerdydd

Noson Lawen Gŵyl y Felinheli, Gwynedd

Sioe Llanddarog, Sir Gaerfyrddin

Galeri, Caernarfon, Gwynedd

Noson Lawen Pontio, Bangor, Gwynedd

Pafiliwn Sioe, Pontargothi, Sir Gaerfyrddin

Clwb Golff, Pwllheli, Gwynedd

Eisteddfod yr Urdd, Penybont ar Ogwr

Clwb Rygbi, Hendy Gwyn, Sir Gaerfyrddin

Y Fic, Llithfaen, Gwynedd

Y Ganolfan, Nefyn, Gwynedd

Gwesty Llanina, Llanarth, Ceredigion

Gwesty'r Celt, Caernarfon, Gwyedd

Y Legion, Porthmadog, gwynedd

2016

Galeri, Caernarfon

Y Blac, Talybont

Castell Aberteifi

Tafarn yr Iorwerth, Bryngwran

Tafarn y Fic, Llithfaen

Gŵyl Rhydyclafdy, Rhydyclafdy

Dawns y Corryn Du, Aberteifi

Gŵyl Crug Mawr, Aberteifi

Sioe Môn

Y Babell Lên, Eisteddfod y Fenni

Y Bwgi Bys, Eisteddfod y Fenni

Caffi Maes B, Eisteddfod y Fenni

Gŵyl 'Nôl a 'Mlân, Llangrannog

Parc Tom Blaentrafle, Blaenwaun

Noson Lawen, Aberteifi

Gŵyl Caergybi, Caergybi

Motel Nantyffin, Llandysul

Gwobrau'r Selar, Aberystwyth

Theatr y Gromlech, Crymych

Tafarn yr Oen, Llanboidy

Canolfan Hermon, Hermon

Y Penllan Fawr, Capel Garmon

Tafarn y Bont, Llanglydwen

2015

Foundry Vaults, Llangefni

Theatr y Ffwrnes, Llanelli

Y Parrot, Caerfyrddin

Clwb Criced, Bethesda

Phoenix Bar, London

Y Coops, Aberystwyth

Gŵyl Gopr, Amlwch

Anglesey Arms, Caernarfon

Gŵyl 'Nôl a 'Mlân, Llangrannog

Parc Tom Blaentrafle, Blaenwaun

Full Moon, Caerdydd

Sesiwn Fawr, Dolgellau

Noson Lawen, Llambed

Tafarn y Llong, Llangrannog

Mr Wolfs, Bristol

Gŵyl Crug Mawr, Aberteifi

Sioe Môn

Clwb Canol Dre,Caernarfon

Tŷ Siamas, Dolgellau

Clwb Rygbi Meifod, Meifod

2014

Y Siôr, Bethesda

Phoenix Bar, London

Y NOT Festival, Matlock

Neuadd Ogwen, Bethesda

New Inn, Llanrwst

Gŵyl Gopr, Amlwch

Pabell Cymdeithas, Eisteddfod Llaneli

Llwyfan y Maes, Eisteddfod Llanelli 

Kilkenny Cat, Llanelli

Gŵyl Arall, Caernarfon

 Parc Tom Blaentrafle, Blaenwaun

bottom of page